МЕКАБОР ООД

  бул. Никола Петков 92 (в двора на ТПК Обединение)

  6100 КАЗАНЛЪК

  тел. 0431 63604

  email: cetop@mecabor.bg 

  Данъчен номер: BG205445700